Promosalons

de wereldwijde partner van de promotie van de 80 beste Franse salons

Voor 49 jaar,

een netwerk uitsluitend gewijd aan de internationale promotie van de Franse beurzen.

Algemeen

De site www.promosalons.be is de website van Promosalons België-Luxemburg bvba.

Het is bedoeld als aanvulling op de site www.promosalons.com (website van het internationale netwerk Promosalons) als een contactpunt voor informatie en diensten specifiek voor de Belgische en Luxemburgse markt.

Promosalons België-Luxemburg neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de invulling van de inhoud van de site (en de updates) met als doel diensten en nuttige informatie voor professionals in de sectoren die betrokken zijn bij de verschillende projecten ter promotie op de thuismarkt.
Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten en / of nalatigheden die kunnen voorkomen op deze website, inclusief koppelingen en diverse andere wijzigingen die door de bedrijven en / of partner-organisaties worden aangebracht.
Elk besluit genomen door een bezoeker van de site van het Belgische kantoor van Promosalons op basis van informatie op deze site, kan zich  op geen enkele wijze op de verantwoordelijkheid van Promosalons, op welk niveau dan ook, beroepen.

De informatie die aan Promosalons België-Luxemburg via zijn website gecommuniceerd wordt is exclusief verwerkt in een professioneel kader. Door het invullen van ons formulier, gaat u ermee akkoord dat Promosalons informatie per e-mail, fax en / of post als onderdeel van uw werk naar u communiceert. U behoud van het recht van toegang tot communicatie en tot schrapping van onze mailings door het terugzenden van een e-mail (belgium@promosalons.com), en/of fax (02/5349866) en / of een brief (PROMOSALONS, ter Kamerenlaan 36 , B-1000 Brussel), met vermelding van de naam van de vakbeurs(zen).

Het kantoor van Promosalons in België behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen zowel in de presentatie als de inhoud van haar website.

Alle handelsmerken vermeld op deze site zijn geregistreerd door de bedrijven die eigenaar zijn.

Dit hele gebied valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.
Alle rechten van gebruik, reproductie en distributie zijn voorbehouden, ook downloadbare documenten en afbeeldingen en foto's.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van de site.

Foto-credits

Alle foto's op de website zijn :

- tenzij anders vermeld onder directe eigendom adverteerders en klanten Promosalons
- Gelicencieerde Gebruiker fotolia.com